Aktualności

UWAGA MATURZYŚCI!

Wydawanie świadectw maturalnych przewiduje się dnia 30 czerwca 2010 od godz. 12:00 do 15:00, a następnie 1 lipca w godz. 10:00 - 14:00.

Jeśli nie możecie odebrać ich osobiście, wymagane jest upoważnienie z podaniem numeru dowodu osobistego osoby odbierającej (rodzice!).

Zadzwoń

43 843-55-76