WAŻNE - 1% !!!

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy podatnik ma prawo zdecydować, w jaki sposób będzie wykorzystany 1% wartości płaconego przez niego podatku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które jest organem prowadzącym naszą szkołę i ponad 90 innych szkół na terenie kraju, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (nr KRS – 0000044175), co oznacza, że możesz za jego pośrednictwem przekazać 1% swojego podatku na dobro wspólne, jakim jest edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja środowiska lokalnego.

 

Jak dokonać przekazania?

Nazwę OPP (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie), numer KRS: 0000044175 oraz kwotę 1 % odliczoną od podatku należnego Urzędowi Skarbowemu, należy wpisać w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (w PIT-36 był to w roku 2010 punkt „O”).


W informacjach uzupełniających należy wpisać nazwę naszej szkoły (Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK w Wieluniu) jako cel szczegółowy.

Nawet najdrobniejsza kwota stanowić będzie dla nas cenny dar i dowód Państwa życzliwości dla szkoły!

W dowód naszej wdzięczności w intencji wszystkich Darczyńców w każdą środę na Jasnej Górze sprawowana jest dziękczynna Msza św.

Zadzwoń

43 843-55-76