Oferta Edukacyjna

Klasy


OFERTA EDUKACYJNA 2018-19

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Po pierwsze:    Klasa INF-GEO-MAT

 

Możliwe rozszerzenia: geografia, informatyka, matematyka

Kierunki dalszego kształcenia: studia politechniczne, ekonomiczne, turystyka, hotelarstwo, reklama, ...

Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji: informatyka/geografia, matematyka, j.obcy, j.polski

UWAGA! INNOWACJA! 

NIE TYLKO TEORIA! Od pierwszej klasy zajęcia z  internetowych metod promocji turystyki  oraz fotografii podróżniczej

Możliwość uczestniczenia w programie ERASMUS+,  Wsparcie: Uniwersytet Łódzki

 

Po drugie:    Klasa HUMANISTYCZNA

 

Możliwe rozszerzenia: j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Kierunki dalszego kształcenia: studia humanistyczne, prawo, kulturoznawstwo, studia aktorskie, politologia, ...

Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji: historia, WOS, matematyka, j.polski

Wsparcie: Uniwersytet Opolski

UWAGA! INNOWACJA!

NIE TYLKO TEORIA! Od pierwszej klasy do wyboru 2 moduły zajęć warsztatowych:

Obywatelski: cykl spotkań z przedstawicielami administracji państwowej pod hasłem „Dziś wolontariusz jutro parlamentarzysta”, udział w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej,  udział w rekonstrukcjach historycznych

Artystyczny: cykl spotkań pod hasłem „Sztuka autokreacji”,  warsztaty arteterapii

 

Po trzecie:  Klasa BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 

 

Możliwe rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

Kierunki dalszego kształcenia:  medycyna i farmacja, dietetyka, nauki o zdrowiu, pielęgniarstwo, ochrona środowiska, ...

Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji: biologia, chemia, matematyka, j.polski

Wsparcie:  Wydział Chemiczny PŁ oraz Społeczne Collegium Oświatowe (policealna szkoła medyczna)

UWAGA! INNOWACJA!

NIE TYLKO TEORIA! Od pierwszej klasy zajęcia warsztatowe z DIETETYKI, KOSMETOLOGII i PODSTAW FIZJOTERAPII

 

 

TECHNIKUM

Po pierwsze: Technik ANALITYK 

Rozszerzenia: chemia, matematyka

Przygotowuje uczniów do pracy w laboratoriach przemysłowych, naukowo-badawczych, kryminalistycznych, bioanalitycznych i środo­wiskowych.

Jest to jedno z PIĘCIU techników tej specjalności w Polsce!  

Technikum SPSK od lutego 2017 działa pod patronatem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

Zadzwoń

43 843-55-76