Technikum Liceum

Wędrówką jedną życie jest człowieka... czyli zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych '2021

Nie tak miała wyglądać ta uroczystość, ale cóż... kwiecień 2021 to wciąż czas pandemii. 

Jednakże w piątek  30 kwietnia 2021, przy zachowaniu tzw. reżimu sanitarnego wynikającego z wciąż istniejącego zagrożenia, w przestronnej  sali gimnastycznej szkół katolickich przy ul.Śląskiej 23, dokonało się wręczenie świadectw ukończenia szkoły absolwentom Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum SPSK w Wieluniu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez prefekta szkół katolickich w Wieluniu – ks. dr.Pawła Otrębę, po której nastąpiło symboliczne przekazanie przez absolwentów klasom młodszym sztandaru szkoły. Następnie do młodzieży zwrócili się kolejno: dyrektor szkoły, p.Anna Przybylska, przedstawiciele Rodziców - pp. Sylwia Stochniałek i A.Hadrian oraz wychowawczynie klas maturalnych pp.Ewa Chudecka i Danuta Wieczorek. Nie zabrakło słów pożegnania ze strony klas: drugiej liceum i trzeciej technikum. W ich imieniu głos zabrali Dominika Przybylska i Kuba Nakiela. 

Uczniom, którzy  odznaczyli się w życiu szkoły osiągnięciami w nauce, udziałem w konkursach, działaniami w projektach międzynarodowych, wynikami w sporcie czy też szczególną aktywnością na różnych polach, rozdano nagrody książkowe i dyplomy. Najważniejsze wyróżnienie - Nagrodę Patrona Szkoły - św. Franciszka z Asyżu, przewidzianą dla absolwenta, który swoją postawą i działaniami najpełniej oddaje DUCHA szkoły, kapituła postanowiła w roku 2021 przyznać KAROLINIE JANIAK, jako osobie która, prezentując postawę godną uczennicy szkoły katolickiej, stanowi jednocześnie godzien szacunku przykład mierzenia się z własnym życiem jako niełatwym zadaniem. 

Jak co roku specjalne statuetki przygotowane też zostały dla Rodziców i Opiekunów, w szczególny sposób wspierających działania szkół. W tym roku wyróżnienie to odebrała p.Sylwia Stochniałek.

Absolwenci skierowali do nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców słowa podziękowania i symboliczne bukiety kwiatów. 

Jak zawsze, uczniowie szkół katolickich z ul.Śląskiej 23 w Wieluniu, opuszczając szkołę dostają coś, co można nazwać WYPRAWKĄ na drogi dorosłości. W tym roku była to BIBLIA, flaga narodowa i pamiątkowa ekologiczna torba z symbolami szkoły. Oprócz tego podarunkami (bardzo ZNACZĄCYMI :D) obdarzyli ich także młodsi koledzy.

Nie odbyła się, niestety  część artystyczna ani tradycyjne pożegnanie na wesoło, czyli wręczanie tzw. TEODORÓW przez uczniów klas młodszych, jednakże nie obyło się bez wyśpiewanych słów pożegnania - tym razem zadbali o to Dominika, Marysia i Piotr z klasy 2 KLO.

Zadzwoń

43 843-55-76