Technikum Liceum

Wzruszająco, godnie, INACZEJ?

Choć rok szkolny dla tegorocznych maturzystów zakończył się 24 kwietnia 2020,

to jednak nadzwyczajna i trudna sytuacja związana z wszechświatową epidemią COVID-19 dopiero 29 maja pozwoliła (wobec złagodzeń zalecanych restrykcji) na zorganizowanie uroczystego wręczenia świadectw, nagród i wyróżnień abiturientom Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum SPSK w Wieluniu.

W sali gimnastycznej szkół katolickich przy ul.Śląskiej 23, przy zachowaniu wszystkich wymaganych prawem i wynikających po prostu ze zdrowego rozsądku środków ostrożności oraz właściwego reżimu sanitarnego, zebrali się absolwenci, aby z rąk dyrekcji szkoły i wychowawców (p.Danuty Wieczorek i p.Adama Chowańca) otrzymać przygotowane dla nich i oczekujące od miesiąca świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez prefekta szkół katolickich w Wieluniu – ks. dr.Pawła Otrębę.  Za punkt wyjścia do swojej homilii ks. Paweł wziął pytanie Jezusa z Ewangelii wg św.Jana  (J 21, 15-19): „Czy miłujesz Mnie?” i obraz życia ludzkiego, które (jak czysta karta) może być zapisane zależnie od odpowiedzi na TO właśnie pytanie. Podczas Mszy św. uczestnicy mieli okazję znów usłyszeć wyjątkowy śpiew dziewcząt ze szkolnego zespołu muzycznego – Weroniki Bak, Anny Gogoli i Patrycji Mech.

Po symbolicznym przekazaniu przez absolwentów klasom młodszym sztandaru szkoły, głos zabrała dyrektor Anna Przybylska, która we wzruszających słowach podsumowała wieloaspektową wyjątkowość tej chwili. Następnie wszyscy uczniowie, wraz ze świadectwami ukończenia szkoły, otrzymali znaczące podarki. Były to m.in. egzemplarze Pisma Świętego - księgi w której, jak podkreśliła dyr. Przybylska, znaleźć można odpowiedzi na wszystkie pytania, biografie ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego jako przyczynek do obchodów przewidzianej na ten rok beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia oraz flagi narodowe. Wielu uczniom, którzy odznaczyli się w życiu szkoły osiągnięciami w nauce, udziałem w konkursach, działaniami w projektach międzynarodowych, wynikami w sporcie czy też szczególną aktywnością na różnych polach, rozdano nagrody książkowe i pamiątkowe statuetki. Medalami „za wierność sztandarowi” nagrodzono członków pocztu sztandarowego KLO, na czele z najwierniejszą Natalią Brąś. Za inicjowanie i prowadzenie wielu akcji na rzecz potrzebujących (ostatnio dla Wojtusia Howisa) oraz towarzyszenie z gitarą wszystkim uroczystościom szkolnym  specjalne wyróżnienie otrzymała uczennica kl.IV Technikum SPSK – Weronika Bak.

Od początku istnienia Katolickiego Liceum  Ogólnokształcącego SPSK w Wieluniu najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla absolwenta stanowi Nagroda Patrona Szkoły – św. Franciszka z Asyżu.  I pod tym względem rok ten okazał się wyjątkowy, bo Nagrodę po raz pierwszy otrzymywał nie tylko absolwent KLO ale także Technikum, to, wobec zupełnie wyjątkowych indywidualności i zasług  powędrowała ona w ręce aż trzech osób: Krzysztofa Jonkisza – absolwenta KLO oraz Anny Gogoli i Anny Gratki – absolwentek Technikum.

Specjalne statuetki przygotowane też zostały dla Rodziców i Opiekunów, w szczególny sposób wspierających działania szkół: p.Jadwigi Kołodziejek, p.Jacka Kubackiego, p.Iwony Urbaniak i p. Bogumiły Wojtowicz.

Ze zrozumiałych względów nie odbyła się część artystyczna ani tradycyjne pożegnanie na wesoło, czyli wręczanie tzw. TEODORÓW przez uczniów klas młodszych, jednakże przygotowali oni dla swoich starszych kolegów pamiątkowe inskrypcje, zapisane na symbolach związanych z ukończonymi profilami.

Zadzwoń

43 843-55-76