Technikum Liceum

Podpisanie umów o współpracy z Uniwersytetem Opolskim

Dnia 7 lipca  2020, po wielu latach nieformalnych kontaktów,

ponadpodstawowe szkoły katolickie SPSK w Wieluniu uzyskały wsparcie w postaci Umowy o współpracy dydaktycznej, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bp. Teodora Kubiny oraz Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

W Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego porozumienie  podpisali: prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO oraz dyrektor szkół mgr Anna Przybylska w obecności  p.Karoliny Kościelnej oraz dr. hab. Tomasza Ciesielczuka (UO), odpowiedzialnych za realizację porozumienia.  Umowy zawarto na cztery lata, z możliwością ich przedłużenia, a dla uczniów i nauczycieli szkół katolickich oznaczają one m.in. możliwość udziału w wykładach, zajęciach seminaryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych i terenowych, organizowanych wyłącznie dla uczniów i nauczycieli szkoły lub łącznie z grupami studenckimi w UO, podejmowanie wspólnych działań dla podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli i uczniów szkoły, oraz współpracę pomiędzy nauczycielami szkoły i pracownikami UO dla doskonalenia lub tworzenia programów nauczania.

Zadzwoń

43 843-55-76