Technikum Liceum

XII Tydzień Biblijny w szkołach katolickich SPSK w Wieluniu

/../ nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.  (Koh 3,11).

W dniach  26 kwietnia - 2 maja 2020 obchodzony był XII tydzień biblijny w Polsce, w którym zasadniczo koncentrowano się na Ewangelii według św. Mateusza.

Jednakże w niezwykłej sytuacji w której go przeżywamy, grono ochotników z kręgu szkół katolickich SPSK w Wieluniu  wybrało do WSPÓLNEGO czytania dwie księgi ze Starego Testamentu, które były bardzo dobrze znane współczesnym Apostołowi odbiorcom Ewangelii Mateuszowej: księgę Rut i księgę Koheleta.

Dlaczego księga Rut? Zacytujmy bp. Grzegorza Rysia: „Jest bardzo wiele pięknych tekstów Pisma Świętego o domu to znaczy o rodzinie. Bo dom to ludzie. Pismo Święte mówi: dom Zachariasza, dom Dawida, dom Abrahama, dom Izraela. Do to nie są ściany, dach, fundament. Dom to jest rodzina, która go tworzy. Wśród wielu pięknych tekstów o rodzinie jest też przepiękna księga Rut, książeczka właściwie. Jest to czterorozdziałowa księga o konkretnej rodzinie i fragmencie jej historii. […] Wszystko to nie jest jednak historią wyidealizowaną, historią łatwą. Każdy, kto słucha uważnie księgi Rut, może odnaleźć się w tej historii wraz ze swoim domem, ze swoją rodziną”.

A dlaczego Eklezjasta? Księga ta nie jakimś zwartym traktatem filozoficznym czy religijnym. Raczej odzwierciedla chaos myśli człowieka podejmującego refleksję nad życiem, jego sensem i poszukiwaniem szczęścia.

Dziś, kiedy sami stajemy wobec konieczności przewartościowywania naszych dotychczas, nowych odpowiedzi na ważne pytania. Kohelet może stać się ważną inspiracją dla wartościowej refleksji.

/ks. dr Paweł Otręba, prefekt szkół SPSK w Wieluniu/

W PROJEKT, realizowany w ramach IV Narodowego Czytania Pisma Świętego 2020, zaangażowali się uczniowie i nauczyciele liceum, technikum i szkoły podstawowej SPSK w Wieluniu, a także, co wydaje się być szczególnie ważne, także rodziny naszych uczniów.

Wynik projektu dostępny jest na kanale YT - TUTAJ.

Zadzwoń

43 843-55-76