Technikum Liceum

Niezwykłe zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

22 kwietnia 2020 r. w liceum i technikum SPSK w Wieluniu dokonała się klasyfikacja uczniów klas maturalnych.

Tym razem, ze względu na trwający stan  epidemii, odbyło się ono trybem zdalno-obiegowym. Mimo tych nadzwyczajnych okoliczności, dzięki prowadzonemu od 23 marca 2020 r. nauczaniu zdalnemu, udało się ocenić i sklasyfikować wszystkich uczniów. Uchwałą Rady Pedagogicznej zostali oni absolwentami swoich szkół, uzyskując tym samym prawo do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Wyniki części uczniów uprawniają ich do otrzymania świadectwa z WYRÓŻNIENIEM, a wyniki i postawa wielu z nich – do otrzymania nagród i wyróżnień w wielu dziedzinach. Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu to miejsce, w którym KAŻDY uczeń ma szansę  znalezienia dla siebie aktywności, która pozwoli mu odnieść sukces i zostać zauważonym. Oczywiście zgodnie z tradycją przyznane zostały także NAGRODY PATRONA SZKOŁY – św. FRANCISZKA z Asyżu dla uczniów, których postawa i podejmowane aktywności najpełniej współgrają z duchem i misją szkół katolickich.

Decyzją Rady Pedagogicznej informacje o nagrodach i ich laudacje zostaną ujawnione podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dla maturzystów, które – jak mamy nadzieję – będzie się mogło odbyć w zwyczajowej i godnej formie przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych, po złagodzeniu restrykcji związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Oczywiście, świadectwa ukończenia szkoły dostępne są w sekretariacie szkoły.

A dnia 24 kwietnia 2020 o godz. 15.00 na platformie TEAMS odbyło się spotkanie Dyrekcji i Rad Pedagogicznych szkół katolickich SPSK w Wieluniu z tegorocznymi absolwentami, podczas którego przekazano najważniejsze informacje dotyczące najbliższych działań szkoły. Pedagodzy w serdecznych i emocjonalnych słowach pożegnali kończących szkołę uczniów,  odpowiedzią zaś były autentyczne i wzruszające świadectwa.

Zadzwoń

43 843-55-76