SIGG

Szkolna Internetowa Gra GiełdowaProjekt Rekiny Przedsiębiorczości jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on kontynuacją zapoczątkowanej przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego Projektu edukacyjnego pod hasłem SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA (SIGG).


Projekt realizuje Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego. Obejmuje on trzy edycje Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (począwszy od 8. edycji) oraz trzy edycje kursu e-learningowego, który jest nowością w SIGG. Kurs e-learningowy prowadzi Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Szkolna Internetowa Gra Giełdowa jest to projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu, skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Zespoły uczestniczące w grze mają dostęp do giełdowych notowań online. Otrzymują też wirtualny kapitał , który mogą inwestować w akcje spółek giełdowych, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży i zakładać lokaty bankowe. Celem Gry jest osiągnięcie najwyższej stopy zwrotu z inwestycji.


Kurs e-learningowy ma nowoczesną i atrakcyjną formę samouczka wzbogaconego o treści multimedialne, który w przystępny sposób przekazuje wiedzę z zakresu rynku kapitałowego. Ponadto pozwala on na dzielenie się wiedzą i dyskusje merytoryczne na forum internetowym i czacie. W ramach Kursu uczestnicy mogą się również zapoznać z terminologią giełdowo-finansową w języku angielskim.


Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania i uczenia się przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.
Szacuje się, że rocznie w projekcie weźmie udział średnio: 800 szkół, 800 nauczycieli i 12 000 uczniów.


Projekt realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2012.


Zespoły z naszej szkoły uczestniczą w SIGG od jej II edycji. W roku 2004 zespół w składzie Krzysztof Chudy, Krzysztof Dziuba i Tomasz Wójcik (opiekun – p. Monika Krzemińska) zajął I miejsce w województwie. Od roku 2005 p. Monika Krzemińska sprawuje funkcję tzw. koordynatora regionalnego SIGG w województwie łódzkim.

Zadzwoń

43 843-55-76