Technikum Liceum

Rok szkolny 2021-22 rozpoczęty NA DOBRE

6 września 2021 był dniem, w którym liceum i technikum – szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu obchodziły Dzień Patrona Szkoły – św. Franciszka z Asyżu, czyli tradycyjne FRANCISZKALIA.  Jak zawsze w tym dniu odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele ojców franciszkanów w Wieluniu pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego z udziałem uczniów wszystkich klas, przedstawicieli Rodziców, zaproszonych gości oraz pracowników, nauczycieli i Dyrekcji szkoły.  Ceremonia została rozpoczęta  odczytaniem roty  ślubowania w obecności sztandaru szkoły przez dwoje uczniów klas pierwszych i potwierdzona ucałowaniem sztandaru przez wszystkich „pierwszaków”.   

Następnie, wykonaniu tradycyjnego już zdjęcia przed wejściem do klasztoru ojców franciszkanów, uczestnicy uroczystości udali się do budynku szkoły przy ul.Śląskiej 23, gdzie miała miejsce część artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych liceum i technikum pod okiem wychowawczyń – p.Miriam Smorawy i p.Katarzyny Sikorskiej. Pozostałe klasy z obu szkół zaprezentowały w jej trakcie prezentacje o tematyce franciszkańskiej przygotowane specjalnie na tę okazję. Przypomniano historię życia „Biedaczyny z Asyżu” w formie multimedialnej, nie zabrakło też scenek dramatycznych, prezentacji poezji o św. Franciszku oraz utworów muzycznych o tematyce franciszkańskiej. Całość zakończyło wystąpienie dyr. szkoły – p.Anny Przybylskiej, która podsumowała wydarzenie, składając jednocześnie gratulacje i życzenia nowym uczniom obu szkół ponadpodstawowych z ul. Śląskiej 23.

Po części oficjalnej i artystycznej, zgodnie z kilkuletnią już tradycją odbyło się spotkanie całej społeczności przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Rodziców uczniów klas pierwszych.

FOTORELACJA - TUTAJ!

Zadzwoń

43 843-55-76