Z Ziemi Świętej

W dniach 13-20 listopada 2010 miała miejsce pielgrzymka do Ziemi Świętej zorganizowana w ramach obchodów zbliżającej się XX rocznicy powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, czyli organu założycielskiego naszej szkoły. Wśród uczestników pielgrzymki znalazła się pani profesor Wacława Szymanek - od wielu lat związana z KLO jako nauczycielka języka polskiego. Jej relację z wydarzenia przedstawiamy poniżej (zdjęcia znajdziecie tradycyjnie w Galerii).

 

Na pielgrzymim szlaku

 

W dniach 13 – 20 listopada 2010 roku odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej z okazji jubileuszu dwudziestolecia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele wielu szkół Stowarzyszenia z całej Polski. Na szlaku pielgrzymkowym towarzyszyli nam kapłani - m.in. ks. Ryszard Półtorak, duszpasterz pielgrzymkowy i ks. dr Grzegorz Wita, biblista. Droga wiodła przez święte miejsca chrześcijan, po śladach Największej Historii ludzkości.

A więc najpierw – ogród Oliwny, skąd rozciąga się piękna panorama Jerozolimy i skąd tak blisko do Wieczernika. Tutaj sprawowana była Eucharystia dziękczynna za łaski, których doświadczyło w ciągu minionych dwudziestu lat Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich i ponad 100 szkól działających w jego ramach.

Następnie Wieczernik - święte miejsce ustanowienia sakramentów Eucharystii, kapłaństwa, bierzmowania i pokuty, w którym od wieków już nie można sprawować ofiary Mszy św. Jedynym wyjątkiem była Eucharystia w Roku Jubileuszowym 2000, której przewodniczyć pragnął Sługa Boży Jan Paweł II. W tym szczególnym miejscu modlitwą i śpiewem przywoływaliśmy mocy Ducha Świętego.

Nazaret – miejsce, w którym dokonało się wcielenie Słowa Bożego – to tutaj VERBUM CARO HIC FACTUM EST, czyli Słowo Ciałem się stało. Tutaj Bóg spełnił swoje pragnienie bycia najbliżej człowieka i stał się człowiekiem.

W Kanie Galilejskiej małżonkowie mieli możliwość odnowienia sakramentu małżeństwa. Wieczorem z tej okazji w hotelu uczestniczyliśmy w radosnej uczcie z weselnymi śpiewami i tańcem i winem, krzepiąc i umacniając naszą małą wspólnotę.

W wodach Jordanu odnowiliśmy sakrament chrztu świętego, a w Jeziorze Galilejskim moczyliśmy nogi i płynąc po nim statkiem próbowaliśmy uczyć się tak jak Piotr bezgranicznie zaufać Bogu. Morze Martwe okazało się być… bardzo błotniste, co zobaczyć można na zdjęciach.

Odwiedziny na Górze Karmel w grocie Eliasza w klasztorze Stella Maris zakończyły się przyjęciem przez wielu z nas szkaplerza. Kolędowanie w grocie pasterzy, ucałowanie miejsca narodzenia Pana Jezusa w Betlejem i czuwanie przy żłóbku to przyniosło nam przedsmak zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

I wreszcie JERUZALEM, miasto stojące na Górze. Góra Oliwna, ogród Getsemani, grota zdrady, sprzeniewierzenie się Piotra, Droga Krzyżowa, Golgota, pusty Grób Boży w Bazylice Zmartwychwstania – to dotknięcie bolesnych tajemnic cierpień Chrystusowych, którego owoce mamy nadzieję poznać w przyszłości.

Na koniec – refleksja. Ziemia Święta - ta ziemia naznaczona cierpieniem samego Boga, w dalszym ciągu  podzielona jak cała ludzkość, zmusza do modlitwy o pokój, o pojednanie między narodami, zwłaszcza między Żydami a Palestyńczykami. Widok wszechobecnych murów oddzielających dwa narody skłania do zastanowienia – jak to możliwe, że buduje je naród żydowski, który nie tak dawno doznał przecież przerażającej tragedii holokaustu?

Zadzwoń

43 843-55-76