Dzień bez papierosa

Dzisiaj po raz kolejny obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. W tym roku tematem przewodnim jest hasło "Płeć i tytoń", ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega przed paleniem tytoniu przede wszystkim przez kobiety, które obecnie stanowią już grupę liczącą 200 milionów na ponad 1 miliard palących na świecie. "Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety" - pisze organizacja podkreślając zgubne skutki nałogu.

WHO zwraca uwagę, że na świecie coraz większego znaczenia nabierają reklamy koncernów tytoniowych adresowane do kobiet, które częściej niż dotąd sięgają po papierosa. Według organizacji, obecnie obserwuje się spadek używania tytoniu wśród mężczyzn przy jednoczesnym wzroście palenia tytoniu wśród kobiet.

W naszej szkole podejmujemy w tym dniu kilka działań mających na celu zniechęcenie do palenia. Przed pierwszą godziną lekcyjną wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację na temat zgubnych skutków nikotynizmu przygotowaną przez uczennice klas Ia - Sarę Maciejewską i Annę Wojtowicz. Wszyscy zostali poczęstowani lizakami zamiast ew. papierosa. Rozdano ulotki dotyczące zdrowego trybu życia z prośbą o przekazanie ich przynajmniej 1 osobie z najbliższego otoczenia zagrożonej nałogiem.

W ten sposób jeszcze raz staramy się zmienić oblicze współczesnego świata, zgodnie z hasłem "Patrz i zmieniaj"

Zadzwoń

43 843-55-76